karen colliander profil

Karen Colliander (f. 1957)

Speciallæge i almen medicin

• 1986 Medicinsk embedseksamen, Københavns universitet.
• 1995 Speciallæge i almen medicin.
• 1997 Alment praktiserende læge på Frederiksberg.

Jeg deltager i:
• Netværksgruppen “Mac Beth”, gruppe af kvindelige læger.
• Supervisionsgruppe “Supersanto” . Vi arbejder kognitivt terapeutisk.Vi bliver superviseret af: Speciallæge i psykiatri Christian Frøkjær Thomsen

Medlem af

Dansk Medicinsk selskab for Akupunktur
Dansk selskab for Almen Medicin
Praktiserende Lægers Organisation
Den almindelige Danske Lægeforening